Banner 1

Pentru voi

Parcul Natural Putna-Vrancea se constituie într-un spaţiu cu un real potenţial turistic dat de existenţa unor valori naturale şi culturale de interes naţional şi regional.
Direcţiile prioritare de management pentru această ramură de activitate se referă la:
•    încurajarea acţiunilor de reabilitare a infrastructurilor din PNPV (căi de comunicaţie, alimentare cu apă, etc.);
•    prioritizarea acţiunilor de realizare de infrastructuri turistice cu impact redus asupra mediului;
•    corelarea capacităţilor de primire a turiştilor cu capacitatea de suport a zonei;
•    dezvoltarea de infrastructuri turistice în zonele de dezvoltare durabilă ale PNPV;
•    dezvoltarea mecanismelor de control al activităţilor turistice în PNPV;
•    corelarea activităţilor turistice cu celelalte activităţi sociale şi economice.

Comunităţile umane reprezintă o componentă foarte importantă a PNPV, care se constituie în resursă, generator de valori, modelator al spaţiului şi generator de disfuncţionalităţi. Dezvoltarea durabilă a comunităţilor umane trebuie canalizată pe toate aceste valenţe care trebuie puse în raport cu capacitatea de suport a ecosistemelor naturale. Astfel, este necesară oferirea de resurse comunităţilor umane locale în limita capacităţii de suport a ecosistemelor naturale şi respectând direcţiile prioritare stabilite pentru conservarea diversităţii biologice.