Oportunitati angajare

1.1 Elemente generale ale Planului de management al Parcului Natural Putna - Vrancea

Definitia si scopul planului de management

Planul de management al Parcului Natural Putna-Vrancea (PNPV) constituie un cadru stabil de integrare a problemelor de conservare si protectie a habitatelor si speciilor de interes conservativ, a peisajului natural si antropic, cu cele ale dezvoltării sociale si economice si, se doreste a fi un instrument ce facilitează colaborarea intre  institutiile care gestionează resursele naturale si umane ale acestui spatiu.

Planul de management reprezintă un document ce coordonează si reglementează folosirea resurselor din spatiul Parcului Natural Putna-Vrancea, precum si constructia si gestionarea amenajărilor necesare sustinerii comunitătilor umane. Planul de management urmăreste de asemenea să creeze un cadru optim pentru formarea de personal care să participe in procesul de planificare a activitătilor, precum si in procesul de informare a publicului si autoritătilor locale pentru a obtine colaborarea continuă a acestora.

Planul va sta la baza activitătii Administratiei Parcului Natural Putna-Vrancea

(APNPV) si se constituie ca document de referintă pentru planificarea tuturor activitătilor legate de Parc pentru toti detinătorii/administratorii de terenuri si pentru toti cei ce doresc să initieze si să desfăsoare activităti pe teritoriul Parcului.

Acest document corelează si sintetizează informatiile cunoscute referitoare la PNPV (aspecte ale mediului abiotic si biotic, caracteristicile activitătilor antropice, conflicte existente, regim de proprietate, etc.), stabileste directiile majore si obiectivele de management ale PNPV, planifică activitatile si stabileste resursele necesare pentru indeplinirea acestora pentru următorii 5 ani. Planul de management cuprinde o parte scrisă si o parte desenată.

Planul de management al PNPV a fost realizat in coordonarea Administratiei Parcului

Natural Putna-Vrancea si Agentiei de Protectie a Mediului Vrancea, beneficiind de suportul Grupului de Lucru pentru Elaborarea Planului de Management, entitate creată in cadrul proiectului LIFE05/NAT/RO/000170, „Intărirea sistemului de protectie a carnivorelor mari din judetul Vrancea”, finatat de către Comisia Europeană in cadrul programului LIFE NATURE.

Oportunitati de angajareclick aici.